Tất cả sản phẩm gởi đi đều được shop kiểm tra và các bạn đều được đồng kiểm trước khi nhận hàng. Nếu vận chuyển không cho đồng kiểm, bạn có thể liên hệ: 0336.717171 để được hỗ trợ. Thanks all!

Tất cả bài viết

Hướng dẫn sử dụng chuột bay T2 voice

Lưu ý: chuột bay là dòng sản phẩm hỗ trợ di chuyển chuột theo cử động tay của bạn. Không cần nhấn nút để trỏ...

Hướng dẫn sử dụng chuột bay Q5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Air Mouse Q5Hướng dẫn kết nối chuột bay Q5-M với pc, android box, máy tính, laptopKết nối: nhấn giữ nút "PG-"...