Hướng dẫn kết nối tay cầm chơi game mocute 056

Hướng dẫn kết nối tay cầm chơi game mocute 056

Hướng dẫn kết nối tay cầm chơi game mocute 056

Chế độ khởi độngTên  bluetoothAndroidiOS
1> Nguồn + AAutoChế độ tay game mặc địnhChế độ game CHICK
2> Nguồn + BiCadeChế độ tay game mặc địnhiCade/ VR App
3> Nguồn + XChế độ NewgameMặc định và NewgameNewgame
4> Nguồn + YChế độ súngTay game mặc địnhChick Game
5> Nguồn + 1+WZ1Chế độ game liên quân liên minhChick (arena)
6> Nguồn + 2+WZ2Chế độ game liên quân liên minhChick (arena)
7> Nguồn + 3+WZ3Chế độ game liên quân liên minhChick (arena)

Khi ở chế độ game mặc định các phím sẽ như sau:

  • Chế độ AUTO (Nguồn + A)

  • Các phím chức năng trong chế độ SÚNG (Nguồn + Y)

Mua tay cầm chơi game Mocute 056 tại hồ chí minh:

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận