Hướng dẫn kết nối Anycast M9 Plus qua các ứng dụng DLNA Streaming

Hướng dẫn kết nối Anycast M9 Plus qua các ứng dụng DLNA Streaming

Đầu tiên bạn cho điện thoại kết nối Wifi với Anycast M9 Plus: Cài đặt -> Wifi -> M9-Plus-xxxx (nhập Password: 12345678 hoặc trên màn hình chủ Anycast M9 Plus ở mục PSK: )Sau đó từ trình duyệt web Safari, IE (không dùng CHROME) nhập vào địa chỉ IP: 192.168.49.1Trên điện.....

Xem tiếp