Hướng dẫn kết nối điện thoại Xiaomi với tivi không dây

Hướng dẫn kết nối điện thoại Xiaomi với tivi không dây

Bạn có thể chia sẻ hình ảnh lên màn hình lớn của tivi qua kết nối Miracast ( màn hình truyền).Lưu ý: Miracast chỉ hỗ trợ kết nối với các Smart Tivi.Với các dòng điện thoại Xiaomi khác cũng làm tương tự nếu có hỗ trợ Miracast.Cách truyền hình ảnh lên.....

Xem tiếp