Hướng dẫn đồng bộ tay cầm với Playstation 3

Hướng dẫn đồng bộ tay cầm với Playstation 3

Đồng bộ với PlayStation 31Bật máy PlayStation 3. Bật nút Nguồn trên bộ điều khiển. PS3 không thể chuyển sang chế độ Standby (Tạm nghỉ).2Kết nối cáp Mini-USB với tay cầm. Bạn sẽ thấy cổng Mini-USB ở phía sau tay cầm.3Kết nối đầu còn lại với cổng USB trên PS3. Bạn thấy 2.....

Xem tiếp