Hướng dẫn sử dụng chuột bay Q5

Hướng dẫn sử dụng chuột bay Q5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Air Mouse Q5Hướng dẫn kết nối chuột bay Q5-M với pc, android box, máy tính, laptopKết nối: nhấn giữ nút "PG-" và "V-" cùng 1 lúc, nếu đèn led màu đỏ nhấp nháy liên tục thì bạn gắn đầu nhận USB vào máy tính, android box....khi đèn.....

Xem tiếp