Đánh giá máy tính mini pc Beelink Bt3 Pro

Đánh giá máy tính mini pc Beelink Bt3 Pro

Mini PC Beelink BT3 Pro - RAM 4GB + ROM (32Gb/ 64GB) Ethernet 1000Mbps Intel Atom x5 - Z8350 CPU Xin chào các bạn, Lần này , Đánh giá của tôi dành cho thiêt bị máy tính mini pc BT3 Pro window 10 từ Beelink. Điểm nổi bật của mini pc beelink bt3 proCPU: Intel Z8350, 1,92GHz, GPU 64.....

Xem tiếp