Tất cả sản phẩm gởi đi đều được shop kiểm tra và các bạn đều được đồng kiểm trước khi nhận hàng. Nếu vận chuyển không cho đồng kiểm, bạn có thể liên hệ: 0336.717171 để được hỗ trợ. Thanks all!

Hướng dẫn đặt hàng

Hướng dẫn đặt hàng

  1. Chọn sản phẩm cần mua thêm và giỏ hàng nếu bạn muốn mua thêm sản phẩm.

  2. Chọn mua ngay khi bạn đã chọn xong các sản phẩm cần mua

  3. Nhập thông tin người nhận hàng

  4. Chọn phương thức thanh toán, nhập mã giảm giá nếu có và hoàn tất đơn hàng