Hướng dẫn đặt hàng

Hướng dẫn đặt hàng

  1. Chọn sản phẩm cần mua thêm và giỏ hàng nếu bạn muốn mua thêm sản phẩm.

  2. Chọn mua ngay khi bạn đã chọn xong các sản phẩm cần mua

  3. Nhập thông tin người nhận hàng

  4. Chọn phương thức thanh toán, nhập mã giảm giá nếu có và hoàn tất đơn hàng