Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 300K

Cân thực phẩm điện tử nhà bếp BD3 - kim loại không gỉ

SKU:can-bd3-1g-5kg
129,000₫
Kích thước:

Mô tả

 Cân thực phẩm điện tử nhà bếp BD3 - kim loại không gỉ
 Cân thực phẩm điện tử nhà bếp BD3 - kim loại không gỉ
 Cân thực phẩm điện tử nhà bếp BD3 - kim loại không gỉ
 Cân thực phẩm điện tử nhà bếp BD3 - kim loại không gỉ
 Cân thực phẩm điện tử nhà bếp BD3 - kim loại không gỉ
 Cân thực phẩm điện tử nhà bếp BD3 - kim loại không gỉ
 Cân thực phẩm điện tử nhà bếp BD3 - kim loại không gỉ
 Cân thực phẩm điện tử nhà bếp BD3 - kim loại không gỉ
 Cân thực phẩm điện tử nhà bếp BD3 - kim loại không gỉ
 Cân thực phẩm điện tử nhà bếp BD3 - kim loại không gỉ