Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 300K

Cân tiểu ly điện tử 0.01g - 200g kiểu chuột máy tính

SKU:can-mouse-0.01g-200g
150,000₫

Mô tả

 Cân tiểu ly điện tử 0.01g - 200g kiểu chuột máy tính
 Cân tiểu ly điện tử 0.01g - 200g kiểu chuột máy tính
 Cân tiểu ly điện tử 0.01g - 200g kiểu chuột máy tính
 Cân tiểu ly điện tử 0.01g - 200g kiểu chuột máy tính
 Cân tiểu ly điện tử 0.01g - 200g kiểu chuột máy tính