Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 300K

Cáp chạy chương trình bộ đàm Baofeng

SKU:Cap-usb-baofeng
110,000₫

Mô tả

Cáp chạy chương trình bộ đàm Baofeng

Nếu dùng Windows7 trở xuống thì vào thư mục CH340 trong file nén USB驱动 để cài driver cho đúng.

Dùng cho các loại bộ đàm:

- KenwoodKPG: KPG27D, KPG29D, KPG48D, KPG49, KPG55D, KPG56D, KPG62D, KPG66D, KPG69D, KPG70D, KPG74D, KPG75D, KPG77D, KPG82D, KPG87D
- KenwoodTH: TH-D7,TH-D7A,TH-D7AG,TH-D7E,TH-F6,TH-F6A,TH-F7,TH-F7E,TH-G71,TH-G71A,TH-G71E,TH-K2,TH-K2A,TH-K2E,TH-K2ET,TH-21,TH-21AT,TH-21BT,TH-22,TH-22A,TH-22AT,TH-22E,TH-25,TH-26,TH-27,TH-28,TH31AT, TH31BT, TH41AT, TH41BT, TH-42, TH-42A, TH-42AT, TH-42E, TH-45, TH-46, TH-47, TH-48, TH-55,TH-75, TH-77, TH-G71, TH-205, TH-215, TH-225, TH-235, TH-235A, TH-235E, TH-315, TH-415,
- KenwoodTK: TK-208/308, TK-220/320, TK-240/340, TK-240D/340D, TK-248/348, TK-250/350/353, TK-260/360,TK-260G/360G,TK-270/370, TK-270G/370G,TK-272G/372G/373G, TK-278G/378G/388GPro-Talk,TK-430/431,TK-2100/3100Pro-Talk,TK-2102/3102 Pro-Power,TK-2107/3107 Pro-Talk,TK2207,TK3207,TK-2160/3160,


BAOFENG
AlmostAll:UV5R,UVB5,UVB6,UV-8, UV8D, UV5RA, UV5RB, UV5RC, UV5RD, UV5RE, UV5REPlus, UV5RO, UV5RA+/BF-480 /490/ 320/ V6/ V7/ V8/ 658/ 520/ 530/ 999/ 888/ 777/ 666S/ 777S/ 888S/ 388A/ A5/ F8+/ A52

HYT: TC286386268538656685,TC278378388,TC21002088
WOUXUN/ PUXING/ QUSHENGAN/ LINTON/TYTetc

 Cáp chạy chương trình bộ đàm Baofeng