Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 300K

Đầu đọc thẻ nhớ cho iPhone/ iPad NK-1081

SKU:hub-lightning-4in1-NK-1081
250,000₫

Mô tả

Để chép hình từ thẻ nhớ: định dạng yêu cầu IMG_xxx

Không dùng cho chuột, hoặc thiết bị có nguồn lớn hơn 5v

Gắn vào là kết nối

 Đầu đọc thẻ nhớ cho iPhone/ iPad NK-1081
 Đầu đọc thẻ nhớ cho iPhone/ iPad NK-1081
 Đầu đọc thẻ nhớ cho iPhone/ iPad NK-1081
 Đầu đọc thẻ nhớ cho iPhone/ iPad NK-1081
 Đầu đọc thẻ nhớ cho iPhone/ iPad NK-1081
 Đầu đọc thẻ nhớ cho iPhone/ iPad NK-1081
 Đầu đọc thẻ nhớ cho iPhone/ iPad NK-1081
 Đầu đọc thẻ nhớ cho iPhone/ iPad NK-1081
 Đầu đọc thẻ nhớ cho iPhone/ iPad NK-1081
 Đầu đọc thẻ nhớ cho iPhone/ iPad NK-1081